Print

Facultatea de Drept

Posted in Facultăți

 

Decan

Raisa Grecu, doctor habilitat, conferențiar universitar

Facultatea de Drept a USPEE „Constantin Stere” își propune drept scop pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul dreptului – viitori promotori ai principiilor legalității, umanismului și democratismului, instruiți în spiritul respectului față de lege și asemenea valori ale unei societăți democratice și ale statului de drept, cum sunt dreptatea și echitatea socială, demnitatea umană, drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

 

Decan al Facultății de Drept este d-na doctor habilitat, conferențiar universitar Raisa Grecu, Șef de Catedră Drept Public – d-na doctor habilitat profesor universitar Elena Aramă, Șef de Catedră Drept Privat – dl doctor în drept, lector superior Iurie Mihalache.{/spoiler}

Obiectivele propuse se realizează în procesul pregătirii viitorilor specialiști în drept atît la Ciclul I (Licență), cît și la Ciclul II (Masterat) conform următoarelor programe de Masterat: Drept public, Dreptul în Afaceri, Dreptul penal, Dreptul procesual penal, Dreptul internațional, Dreptul civil, Dreptul vamal și activitate vamală. În anul de studii 2012-2013 s-a lansat un curs de masterat la o specialitate de perspectivă – Expertiza judiciară și certificarea producției. Facultatea este încadrată într-un proiect internațional de o perspectivă mai îndelungată ce ține de desfășurarea în premieră absolută în țara noastră a uniui curs regional de Masterat în Drepturile Omului și Democratizare.

Una din direcțiile principale ale formării competenței profesionale a viitorilor juriști este considerată, de rînd cu însușirea bazei teoretice ale disciplinilor de profil, orientarea consecventă a studenților spre valorificarea aspectelor practice ale materiei de drept studiate. În scopul dat în procesul instruirii sunt antrenați profesori de cea mai înaltă calificare, majoritatea absolută a cărora dețin grade și titluri științifice, dar și lucrători practici din diverse domenii – judecători, avocați, colaboratori ai MAI, ai MAEIE ș.a. La fel sunt valorificate din plin în sensul dat și posibilitățile conlucrării cu instituțiile de drept din statul nostru, semnatare ale acordurilor de colaborare cu USPEE „Constantin Stere”, cu un șir întreg de organe ale administrației publice locale, precum și cu Camera de Industrie și Comerț a Republicii Moldova. Întru atingerea scopului nominalizat sunt utilizate oportunitățile practice oferite de Biroul de Avocați, Biroul de Asigurări, Agenția de Turism, Biroul de Brokeri ce funcționează pe lîngă Universitate.

Facultatea acordă tot suportul posibil absolvenților în procesul încadrării în cămpul muncii. Specialiștii instruiți la Facultatea de Drept sunt angajați în cele mai prestigioase domenii de activitate profesională – judecătorii, procuratură, avocatură, MAI, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituții din sistemul financiar-bancar, întreprinderi din sistemul business-ului autohton, reprezentanțe ale unor mari firme econimico-comerciale internaționale, organizații non-guvernamentale ș.a.

 

Noi pe Facebook

Noi pe odnoklassniki

 

Noi mai accesibili