Print

Mesajul Rectorului

Posted in Universitate

Educaţia este cea mai puternică armă pe care omenirea o poate folosi pentru a schimba lumea, a spus Nelson Mandela. Astfel, în această lume a interdependenţelor, în care societatea devine tot mai dinamică şi mai complexă, învăţământul are un rol determinant, asigurând funcţionalitatea şi ascendenţa întregului sistem social.

Or, în lipsa acestui proces, umanitatea, şi chiar întregul univers s-ar fi transformat înt-un haos imens. De aici porneşte şi  necesitatea stringentă de a procrea acele temple ale cunoaşterii – instituţii de învăţământ  orientate spre cercetare calitativă şi cantitativă, cu misiuni şi viziuni multidimensionale, care generează inovaţie şi inteligenţă culturală, luciditate în relaţia cu problemele sociale. În această arie de preocupări, se înscrie şi  instituirea, acum 15 ani,  a USPEE ,,Constantin Stere”. Anume obiectivele vizate stau la fundamentarea acestei instituţii de învăţământ superior, care, deşi este una relativ tânără, a reuşit deja să-şi justifice pe deplin existenţa, conferind sistemului universitar naţional un plus de siguranţă educaţională şi instituţională.

Aniversarea a 15 ani de existenţă a USPEE ,,Constantin Stere” nu reprezintă pentru noi doar un jubileu academic, ci ne prilejuieşte şi o reflecţie asupra rolului jucat de această instituţie în viaţa societăţii noastre. Or, atare reflecţie devine utilă atât pentru prestaţia istorică a sistemului cultural-educaţional al ţării, cât şi pentru stabilirea obiectivelor care ni se impun pentru a schimba lucrurile în mai bine şi a aduce prosperitate comunităţii.

O şcoală de învăţământ superior nu poate fi decât una de elită. Şi nu vreau să par lipsit de modestie, afirmând că Universitatea ,,Constantin Stere” se încadrează perfect în acest statut elitist, deoarece reprezintă o instituţie a seriozităţii, calităţii şi eficienţei, care îşi asumă rapid valorile comunitare, autentice.

Fiind o instituţie care se respectă, corpul didactic al universităţii noastre nu este selectat în mod aleatoriu, concursurile de angajare fiind bazate pe principii riguroase, transparente şi obiective.Din el fac parte personalităţi de notorietate incontestabilă, care deţin cele mai înalte grade ştiinţifico-didactice. Activitatea lor este marcată nu doar de profesionalism, ci şi de sentimentul chemării lăuntrice, şi de simţul datoriei împlinite vizavi de vocaţia pe care le-a oferit-o destinul.  Propagarea adevărului, împărtăşirea cunoştinţelor cu ceilalţi, reflecţia colectivă asupra destinelor societăţii – acestea sunt doar câteva dintre valorile în funcţie de care fiecare dascăl al universităţii noastre îşi structurează lecţia, indiferent de domeniul în care  susţine prelegerea. Credem că aceste mecanisme acţionează ca facilitatori, asigurând  mult râvnitele oportunităţi de carieră.

Se pare că necesitatea de modernizare a statului este percepută de tot mai mulţi tineri, aceştia alegând USPEE ca formator de personalitate, fapt ce ne bucură nespus de mult, deoarece ne-am propus drept scop să furnizăm  ţării profesionişti exigenţi, responsabili, de care avem atîta nevoie. Prin urmare, USPEE este angajată plenar în pregătirea specialiştilor cu un nivel de profesionalism înalt, punând accentul pe o educaţie personalizată, adaptabilă şi generatoare de cunoaştere. Dezvoltarea personală, multilaterală a absolvenţilor noştri este miza majoră a procesului de instruire în cadrul USPEE, care este modularizat, astfel încât să satisfacă cerinţele, tot mai complexe, de dezvoltare a personalităţii, de studiere şi evoluţie a carierei. Aplicarea celor mai înalte standarde în programele noastre de studii, asigurarea calităţii procesului de  instruire, calificarea profesională a absolvenţilor şi integrarea lor, în mod convenabil, pe piaţa muncii, inclusiv peste hotarele ţării, demonstrează că suntem o universitate capabilă să înfrunte dificultăţile. Astfel, diplomele obţinute de absolvenţii USPEE nu reprezintă numai factori indicatori, ci exprimă competenţă, nivel de performanţă dictat de înalte ambiţii intelectuale.

Am insistat pe ideea ca acest edificiu al cunoaşterii – USPEE, să dispună şi de o infrastructură pe măsură,  modernă, adaptată la toate rigorile – aule spaţioase pătrunse nu doar de luminozitatea ştiinţei, ci şi de condiţii europene.

Consider că toate acestea impulsionează Republica Moldova spre modernizare şi integrare în comunitatea internaţională.

Împreună – profesori şi studenţi, formăm echipa Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene ,,Constantin Stere” – bine consolidată, sub toate aspectele, angajată, de 15 ani, în procesul de evoluţie a sistemului universitar autohton, capabilă să transforme cunoaşterea şi să asigure bunăstarea întregii societăţi.

Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, profesor universitar, rectorul USPEE.
 
Acreditarea
  acreditare-stiintifica

Noi pe Facebook

Noi pe odnoklassniki

 

Noi mai accesibili